Konvertera mekanisk frånluft till självdragsventilation som förbättrar samt vädrar din stillastående luft

Image Author
Felix Nilsson
Image Blog

Så här fungerar självdrag

Förr i tiden byggde man alla hus och fastigheter med självdragsprincipen. Man hade otäta fönster och väggar som tog in luft naturligt som tilluft medans frånluften gick ut genom en eldstad. Då värmesystemen under sekelskiftet primärt användes genom eldstäder hade man en stor luftomsättning.

Med åren har värmesystem och hus moderniserats, man tätar husen alltmer för nordiskt klimat och man vill behålla så mycket värme som möjligt under kalla vintrar. Självdragsprincipen är beroende av att det är en temperaturskillnad på inne och ute. När det var kallt ute och varmt inne ventilerades husen.

Självdragshus i modern tid har stora problem

Självdrag idag är ingen bra lösning. Detta beror på att värmesystemen har ersatt skorstenar och eld kaminer. Många väljer också att täta husen mer för nordiskt klimat vilket leder till att luften blir helt stillastående. Detta leder oftast till att husets luft blir ett direkt hälsovådligt problem. Vidare är det så att värmen i huset tar sig vidare till oönskade platser, vanligast är vinden där värme möter kyla vilket leder till kondens och mikrobiell påväxt. Många får därför en besiktningsanmärkning när det först uppdagas vid en eventuell försäljning av ett hus. Kontakta gärna oss med frågor rörande självdragsventilationer. Har du ett gammalt hus med mekanisk frånluft? Kontakta oss så berättar vi hur vi jobbar då hälsan samt en sparsam energiproduktion är något som är viktigt 2021.

Detta behöver du göra ifall du upplever stillastående luft

Stillastående luft är allvarligare än man tror och finns i nästan alla självdragsvillor idag. Man sover dåligt, man blir orkeslös och man kan vidare få svåra problem med koncentrationen.

Ta kontakt med sakkunniga inom självdragsventilation och få offerter. Kolla igenom lösningarna som de föreslår och fråga ifall de lösningarna de presenterar löser just era problem. Se detta som en investering för er hälsa och familjens välmående. Ventilation i villor är idag alltmer en viktig punkt, oavsett om man bor där, ska sälja eller köpa så vill man helt enkelt ha ett bra inomhusklimat. Därför är det många som värdesätter ifall luften är frisk och huset är friskt. Det är något som har betydelse för priset och värderingen vid en eventuell försäljning eller anskaffning av villa. Ring gärna oss vid frågor om självdragsventilationer.

OVK-Kravet gäller samtliga, förutom En- och tvåbostadshus rustade med självdragssystem

OVK regeln innebär att alla fastigheter ska genomgå en kontroll för att se så att ventilationssystemet fungerar som det ska. OVK utförs vart 3:e till vart 6:e år beroende på system. För villor utförst OVK endast en gång i början när systemet tas i bruk.

OVK är ett således ett måste och ett krav, ifall man väljer att skippa en OVK kan ett vite ställas ut från kommunen som ansvarar för att ta in OVK:n.

Behörighet måste finnas hos företaget som utför OVK

En OVK-besiktning utförst av en certifierad OVK-besiktningsman som i sin tur får sin OVK från olika kurser & utbildningar man måste klara av och därigenom få ett OVK-certifikat. Det finns två behörigheter, N och K. Vilken behörighet som krävs beror på vilken fastighet och vilket ventilationssystem som ska kontrolleras.

OVK-Protokoll

– Innehåll

Ett OVK protokoll upprättas först när OVK-besiktningar har utförts. Den behörige går igenom lägenheter i t ex en bostadsrättsförening eller ett hus där system har installerats och kollar igenom alla delar enligt en OVK-mall. I mallen noterar man anmärkningar som 1:or och 2:or. En 1:a betyder att man måste åtgärda anmärkningen medans en 2:a är en uppmaning till åtgärd. 2:or är således inga krav men det är viktigt att man ändå gör det för optimal ventilation i den fastigheten man bor i. Vid återkommande besiktning ska protokollet innehålla en slutsats om ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som var gällande när ventilationssystemet togs i bruk och om det fungerar på det sätt som är avsett. Med gällande föreskrifter avses här PBL och de föreskrifter som är grundade på PBL, det vill säga de regler som OVK primärt syftar till att kontrollera. Det finns däremot inget krav på att protokollet ska innehålla någon slutsats om att ventilationssystemet är godkänt eller underkänt eller att det ska innehålla någon form av gradering av hur allvarliga eventuella anmärkningar är. Samtliga fel ska dock åtgärdas av byggnadens ägare.

Om kontrollanten ser att ventilationssystemet inte uppfyller krav enligt OVK bestämmelser noteras detta i protokollet. Så kan vara fallet till exempel om en äldre byggnad som inte har ändrats på länge visserligen kan uppfylla de äldre regler som gällde när byggnaden uppfördes eller ventilationssystemet senast ändrades, samtidigt som ventilationen inte uppfyller kraven i nu gällande arbetsmiljöregler.

Protokollet ska innehålla flera uppgifter om besiktningen. I protokollet ska noteras kontrollantens namn och behörighet anges och när besiktningen utfördes. Andra uppgifter som till exempel ägare, adress, fastighetsbeteckning, typ av ventilationssystem, vilka ventilationssystem som kontrollen omfattar och datum för när installation skedde ska finnas med.

När du har fått anmärkning behöver du ta in offerter

Har du fått en OVK-anmärkning behöver du söka upp ventilationsföretag för att åtgärda anmärkningen. Det är oftast svårt att få tag i företag som kan utföra mindre arbeten och man behöver därför ta kontakt med flera utförare. Ett tips är att man också frågar besiktningsmannen ifall han har något företag han kan rekommendera för att åtgärda nedslaget.

Du bestämmer således vem som ska utföra OVK och det är helt upp till dig att bestämma vem som ska få uppdraget.

Vad som kontrolleras vid en OVK

Vid första besiktning kontrollerar man följande saker:

-Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överrens med de föreskrifter som finns

-Ventilationssystemet inte innehåller smuts eller föroreningar som kan spridas i byggnaden

-Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga

-Ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett

Det är helheten som räknas tumma inte på kvaliteten på hantverkaren ifråga

Köp in en luftrenare

Idag finns det moderna luftrenare som hjälper till att hålla luften ren och som ser till att luften rör sig. Det är optimalt för familjer med husdjur, allergier, ifall man är många eller om man bara rent allmänt vill ha renare luft i huset.

Självdrag i villa? Investera i ett system omgående

Självdrag i villor är idag ett problem för många husägare i Sverige. Många väljer att investera i ett nytt kök eller nytt badrum men man glömmer lätt bort att man också måste må bra i det huset man bor i. Till skillnad från badrumsrenovering, köksrenovering, värmesystemsutbyte så håller ett ventilationssystem i 30–40 år. Det är i princip en investering per livsstid som man gör. Lägg pengar på det som faktiskt får dig att må bra så kommer du få en ökad livskvalité. Ren luft är ett grundläggande element för oss människor för att kunna må bra och få ökad livskvalité.

Ta in offerter och ställ rätt frågor

För att kunna ställa rätt frågor till de ventilationsföretagen du väljer att ta in offerter ifrån behöver du först ta reda på vilket problem du upplever. Ifall du själv inte ens upplever att självdraget inte är ett problem bör du fortfarande ta in en sakkunnig för att göra en bedömning. Som lekman är det lätt att man inte ser ett problem medans ventilationsföretag som jobbar med luft dag in dag ut har lätt att se förbättringsåtgärder som kan göra inomhusklimatet mycket bättre än vad det är idag.

Alltför många lever i hus som har stora problem med luften utan husägarens vetskap. Luft är inget vi ser med vita ögat, det är endast något som kan kännas av luktsinnet eller av en sakkunnig som förstår hur luft rör sig in och ut ur en villa.

Installation av FTX-System i gamla självdragshus

Att investera i att installera ett FTX-system i ett gammalt hus kan vara ett av de mest lönsamma besluten du gör för ditt hem. Det finns en rad fördelar som kommer med ett sådant beslut, här är några av de mest betydande:

Först och främst förbättrar installationen av ett FTX-system i ett äldre hus inomhusklimatet avsevärt. FTX-systemet sörjer för en konstant tillförsel av frisk luft, vilket skapar en hälsosam och behaglig miljö i hela bostaden. Dessutom är dessa system mycket effektiva när det gäller att ta hand om allergener och pollen, vilket kan vara till stor hjälp för allergiker.

FTX-system ger också en överlägsen värmeåtervinning, vilket kan vara särskilt viktigt i äldre hus där värmeförlust kan vara ett problem. Dessa system återvinner mellan 75-86% av värmen från den utgående luften, vilket i sin tur bidrar till att minska energiförbrukningen och därmed minskar dina uppvärmningskostnader.

Installation av ett FTX-system i gamla hus hjälper också till att skapa en jämn temperatur genom hela huset. Det betyder att du slipper stora temperaturskillnader mellan olika rum, vilket kan vara vanligt i äldre bostäder.

Om du överväger att installera ett FTX-system i ditt gamla hus och vill veta mer om fördelarna kan du kontakta oss på självdragsventilation så hjälper vi dig med rätt lösning för ditt hus.


More Templates
Buy this Template
Kontakta oss nu och få flera offerter för ditt FTX-system.